Om foreningen

Din indkøbskurv

Der er ingen emner i din kurv

Påtaleret tildelt Turistforeningen

På matr.nr. 25ae Rørvig By - beliggende mellem Dybesø og Kattegat - er der den 12. december 2023 tinglyst følgende servitut (12.12.2023-1015334251) om offentlig adgang:

Undertegnede ejere pålægger hermed vores ejendom følgende bestemmelser, der skal gælde for hele det areal, som ejendommen p.t. omfatter, også hvis ejendommen senere skulle blive formindsket ved udstykning eller arealoverførsel:

Der skal være offentlig adgang til hele ejendommen, dog kun for gående færdsel. Ophold skal være tilladt (dog ingen overnatning). Der må ikke benyttes motorkøretøjer.

Ejendommen må ikke hegnes, ligesom der heller ikke på anden vis må antydes, at der ikke er fri adgang.

Ejendommen skal henligge i naturtilstand. Der må ikke gødes, sprøjtes eller foretages ændringer i den naturlige vegetation, på nær høslæt eller nedskæring af vedopvækst.

Odsherreds Turistforening er sammen med Grundejerforeningen Dybesø, Naturstyrelsen, Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indsat som påtaleberettiget.