Om foreningen

Din indkøbskurv

Der er ingen emner i din kurv

Bestyrelsens beretning 2018

Aflagt af formand Stig Løcke på generalforsamlingen den 24. april 2019 på restaurant Bothwell, Fårevejle

Odsherreds Turistforening er en græsrodsforening.
Vi arbejder med baggrund i kernefortællingen om Odsherred, hvor det særlige lys er resultatet af et helt unikt landskab og en lang kystlinje mod vest, nord og øst. Det danner rammen om aktive oplevelser, hvor sammenhængen til kunsten, historien, landskabet og råvarerne opleves autentisk, konkret og i øjenhøjde.
I Odsherred kombineres det uhøjtidelige, afslappende og finurlige med storslåede udsigter og nye indsigter.
Her nyder vi lyset, livet og landskabet.

Det er nu ca. 1 år siden, vi havde generalforsamling, som fandt sted i april på restaurant Den Gyldne Hane i Havnebyen på Sjællands Odde. Vi tilstræber i det hele taget at holde vores møder og arrangementer, så vi over tid kommer rundt i hele Odsherred og bliver så synlige, som overhovedet muligt i hele herredet.

Sidste år startede vi med at udbyde en række nye oplevelser på Klub Odsherreds hjemmeside, og efter en mindre og meget tiltrængt vinterpause i vort arbejde var generalforsamlingen det første arrangement i 2018. Efter selve generalforsamlingen på Den Gyldne Hane uddelte vi Årets Turistpris 2018 til de 4 hovedarrangører af sommerfesten ”Odden Sætter sejl” som en anerkendelse af det fantastiske arbejde, de udfører sammen med et utal af frivillige i foreningen og byen. Vi uddeler også i år efter denne generalforsamling Årets Turistpris, og vi håber, at så mange af de her tilstedeværende vil være med til at hjælpe os med at hylde dette års prismodtager.

Udover vores udbud af 18 unikke oplevelser for Klub Odsherreds medlemmer, hvor vi kun var nødt til at aflyse 2 af dem grundet manglende tilslutning, har foreningen i det forgangne år deltaget i mange forskellige arrangementer, som har fundet sted i Odsherred. Mange af disse er årligt tilbagevendende.

I starten af juli var vi naturligvis til stede med en stand på årets ”Odden Sætter Sejl” omkring Havnebyens autentiske fiskerihavn i det mest fantastiske sommervejr. I hundredvis af glade deltagere slentrede konstant rundt mellem alle boderne med fortrinsvist lokale varer og nød oplevelserne dagene igennem. Klædt i let sommertøj og solbriller slog de sig ned i de mange caféer og barer med udendørs borde med servering alle vegne. Der var opvisninger til lands, til vands og i luften med kuttere og frømænd på havet, og der var farverige flyvemaskiner i fantasifulde formationer oppe i den skyfri, blå himmel. Vi havde en dejlig dag, hvor vi fik udbredt kendskabet til Klub Odsherred og udvidet medlemstallet i Odsherreds Turistforening. Vi deltager igen i år og glæder os til Odden Sætter Sejl i weekenden den 6.-7. juli.

Vi deltog også i geoparkfestivalen den første weekend i august i den gamle brændelade i Annebergparken, hvor der var flere boder, udstillinger og arrangementer. Temaet var ”indvandring” med reference til både indvandring af isen under den sidste istid, hvor Odsherreds smukke landskab blev dannet, og op til nutidens indvandring af turister, landliggere og flygtninge.  Vi blev i de tre dage bespist med eksempler fra det lokale og det globale køkken, og en kurdisk dansetrup optrådte i farverige folkedragter ledsaget af autentisk, etnisk musik, som lagde et ekstra lag uden på Giro 413’s repertoire.

Det måske mest krævende, vi arbejdede med sidste år, var at stå for det ene af de 8 tematelte på Folkemødet på Den Rytmiske Højskole lørdag den 8. september. Vi skulle afholde 6 arrangementer af 1 times varighed hver - 2 om formiddagen og 4 om eftermiddagen. Vi var efter måneders forberedelse på banen allerede ugen før og fredag aften med den sidste indretning af vores telt, og lørdag morgen kl. 9 var der gratis morgenkaffe på pladsen. Vores telt havde temaet Fremtidens Odsherred og kredsede om udvikling af lokalpolitik, turisme, erhverv, geoparken og de fire søjler med landskabet, naturen, kunsten og råvarerne, økologisk landbrug og forædling af lokale fødevarer, landligger- og turismepotentialet, naturforvaltning i sommerhusområder, udfordringer af kulturlandskabet ved nye dyrkningsmetoder som f.eks. dyrkning af jordbær i 35 hektar dækket af endeløse plastictunneler i det åbne land, samt fremtidsfortællinger i science fiction form om Odsherred i år 2318. Det var et kæmpe arbejde at skrue programmet sammen. Mange dygtige folk lagde et stort engagement i temaerne, som alle blev foreviget af den dygtige grafiske kunstner Lene Sørensen Rose i 6 plancher, som på forunderlig vis binder dagens debatter sammen i illustrationer og ord. Det var et fint folkemøde med ca. 2.500 deltagere og flere bemærkede, at vores telt havde trukket flest tilhørere til arrangementerne dagen igennem, selvom X-faktors Thomas Blachman optrådte som kendis i et af de andre telte. Stor ros til styregruppen for Folkemødet, som havde samlet alle buketterne af telte og udendørs arrangementer på pladsen.

I slutningen af oktober var vi til stede med vores pavillon på kulturnatten i Asnæscentret, som var fyldt med glade gæster og halloween udklædte børn - den ene mere fantasifuldt end den anden. Det kan undre, at kulturnatten ikke synes at have tilslutning i den nordlige del af Odsherred, men det kan jo være, at teatret i Nykøbing tager fat på det en skønne dag.

Vi satte 2 tænkebænke op i året, der gik. Den ene, sponsoreret af Dragsholm Slot, blev indviet lillejuleaftens morgen den 23. december kl. 9.00 på borgbanken med slottet i ryggen og milevid udsigt over Nekseløbugten. Den anden bænk, som var sponsoreret af forhenværende borgmester i Dragsholm og Odsherred Kommune, Finn Madsen, blev indviet den 26. januar kl. 11.00 i år ved Asnæs Svømmehal.

Sidst, men ikke mindst, har Odsherreds Turistforening sæde i Turistrådet i Odsherred, som er bestyrelse for turistorganisationen VisitOdsherred. Det er vores lokale destination, som er sideordnet med alle de andre destinationer i Danmark. Men nu har regeringen besluttet at reducere antallet af destinationer væsentligt, så der bliver færre og større destinationer fremover. Der er et minimumskrav til omsætning og til kommunalt tilskud. Det betyder, at VisitOdsherred skal slå sig sammen med en anden destination, så vi tilsammen opfylder de skærpede krav. Der er indenfor de sidste måneder etableret et samarbejde med Visit Vestsjælland, som består af de tre kommuner Kalundborg, Sorø og Slagelse, og det er besluttet at arbejde med en ny fælles destination, så kravene til de nye destinationer i Danmark kan opfyldes. Den nye destination skal virke fra den 1. januar 2020, og vi bevarer vores bureau i Odsherred. Samtidigt bibeholdes personalet på de to destinationer  via en virksomhedsoverdragelse.

Som nævnt nåede vi at slå det nye program for oplevelser i Klub Odsherred i 2019 op inden årets udgang, og vi håber på lige så stor en tilslutning som sidste år, hvor vi nåede op på små 300 deltagere på oplevelserne, hvilket er en markant fremgang på over 120 sammenlignet med 2017. Gå ind på vores hjemmeside og se på udvalget af oplevelser i 2019. Også antallet af medlemmer er stigende fra 186 ultimo 2017 til 195 ultimo 2018. Vi arbejder løbende på at supplere med nye oplevelser i indeværende år, ligesom vi eksempelvis er blevet nødt til at ændre den ene af kunstnerbesøgene, da han desværre døde her for en lille måned siden. Intet er statisk, ej heller Odsherreds Turistforenings arbejdsprogram, men vi glæder os over at arbejde con amore med det til gavn for ikke bare Klub Odsherreds medlemmer, men også os selv som aktive borgere i Danmarks måske smukkeste egn på både landskab og kulturhistorie, - i pagt med de allesteds nærværende fire elementer: lys, luft, vand og jord, - i landets første og eneste UNESCO beskyttede geopark!